Ansatte

Stilling: Navn: Telefon:
Ansvar:
Daglig leder
Jan Jamessen
22918324

Medlemskonsulent
Ken Hansen 90038115

Leder for opplæringskontor Kjetil Thorsen 22918316
Sekretær Anita Berggren 22918318 Medlemskap, regnskap, lønn
Konsulent Beate Gulliksen 22918310 Opplæringskontor, lærling-administrasjon
Fagkonsulent Yoonis Abdi Hassan 22918310 Fagprøver, Prøvestasjon
Fagkonsulent Ale Osmancausevic 22918321 Telekommunikasjon, Elektronikk, EKOM-forskrifter
Fagkonsulent Tom A. Olsen 22918315 Elektro, Drift IKT
Fagkonsulent Jon Anders Lien 22918326 Elektro, HMS, FSE, Intro
Fagkonsulent Thomas Nordtorp 22918322 Elektro
Fagkonsulent Frode Nyborg 22918319 Elektro, Intro
Fagkonsulent Geir Juliussen 22918335 Elektro
Fagkonsulent Morten Aagaard 22918328 Elektro
Fagkonsulent Helge Hovtun 22918312
Elektro
Fagkonsulent Nils Olav Aas 22918338 Elektro
Fagkonsulent Simen Wiulsrød 22918325 Elektro