Kurs og aktiviteter 2019

Dato Aktivitet Innhold på kurs
Sted Ansvarlig
Januar-juni Montør møter
Avholdt
hos medlemmer
Anita/ Infratek elsikkerhet
07.02.2019
Generalforsamling
Avholdt Oslo Jan
19.03.2019
Bas kurs
Avholdt Kuben
Ken
14.05.2019
Installatør møte
Avholdt Kuben
Jan / Ken
21.05.2019
Installatør møte
Avholdt Asker konf.senter
Jan / Ken
22.05.2019
Installatør møte
Avholdt Studentskibnaden Ås
Jan / Ken
Juni
Lønnsoppgjør
Avholdt Kuben Jan / Ken
2. halvår03.09.2019
IIE Workshop
Energieffektivisering/Praktisk innføring i IEEs kalkulasjonsverktøy
Rubiks / Kuben
Nelfo S (Vigdis Sværen)
24.09.2019
Infratek El sikkerhet
Gjennomgang div. NEK 400 / NEK 399
Kjettingen / Kuben
Infratek (Tommy Skauen)
09.10.2019
El-data
Gjennomgang bruk av programmet / Oppgave
Rubiks / Kuben Nelfo S (Glenn Sundbakken)
15.10.2019
NIK + KS + App
Gjennomgang bruk av programmet/ Oppgave
Rubiks / Kuben Håndverksdata (Øystein Bakke)
12.11.2019
IKK + App
Gjennomgang bruk av programmet/ Oppgave
Rubiks / Kuben Håndverksdata (Øystein Bakke)
21.11.2019
Lønnsomhetsanalyse
Lønnsomhetsrapport 2019/ Fair Play Bygg Oslo
Kjettingen / Kuben
Nelfo S (Harald Lid)
26.11.2019
Infratek El sikkerhet
Gjennomgang div. NEK 400 / NEK 399
Studentskibnaden Ås Infratek (Tommy Skauen)
03.12.2019
FEB-Dok
Gjennomgang bruk av programmet/ Oppgave Rubiks / Kuben Nelfo S (Gjermund Hovde)