Kurs og aktiviteter 2021

 Dato Aktivitet Innhold på kurs Sted Tid Ansvarlig
 12.01.2021            Morgenmøte i Teams

 El billading i Oslo,  Marked,  NEK400:2018

 

 Teams 08.00-09.00 Nelfo (Jon Steinar Sjøvik Hanstad)
 26.01.2021 Morgenmøte i Teams Energilagring, Elektroteknikk, Regelverk, Brann og elsikkerhet Teams 08.00-09.00 Nelfo (Jon Steinar Sjøvik Hanstad)
 04.02.2021 Morgenmøte i Teams NEK 400:2018, Oppbygging og lesetips, nyheter og endringer, Ofte stilte spørsmål Teams 08.00-09.00 Nelfo (Jon Steinar Sjøvik Hanstad)
 17.02.2021 Morgenmøte i Teams NEK 399:2018, Metoder, Endringer, Ofte stilte spørsmål Teams 08.00-09.00 Nelfo (Jon Steinar Sjøvik Hanstad)
 23.02.2021 Morgenmøte i Teams NEK 405:2020, Nyheter og endringer, Ofte stilte spørsmål Teams 08.00-09.00 Nelfo (Jon Steinar Sjøvik Hanstad)
 02.03.2021 Morgenmøte i Teams El i landbruket, NEK 400:2018.7.705, NEK TS Landbruk:2020 Teams 08.00-09.00 Nelfo (Jon Steinar Sjøvik Hanstad)
 17.06.2021 Morgenmøte i Teams Prisfastsetting i forbrukerentreprise Teams 09.00-10.00 Nelfo (Joachim Berge Bang)
      
      
      
      
 2. halvår