Kurs og aktiviteter 2018

Dato Aktivitet Tid Møtested
29.01.2018 FSE kurs 2018

05.02.2018 FSE kurs 2018

06.02.2018 FSE kurs 2018

08.02.2018 Generalforsamling

13.02.2018 Montørmøte med Infratek 2018 08.00 - 10.00
13.02.2018 Montørmøte med Infratek 2018 13.00 - 15.00
14.02.2018 FSE kurs 2018

15.02.2018 Montørmøte med Infratek 2018 08.00 - 10.00
15.02.2018 Montørmøte med Infratek 2018 13.00 - 15.00
20.02.2018 Montørmøte med Infratek 2018 08.00 - 10.00
20.02.2018 Montørmøte med Infratek 2018 13.00 - 15.00
20.02.2018 NEK 400, kurs i Sluttkontroll 2018 14.00 - 18.00
27.02.2018 NEK 400, kurs i Sluttkontroll 2018 14.00 - 18.00
08.03.2018 Montørmøte med Infratek 2018 08.00 - 10.00
08.03.2018 Montørmøte med Infratek 2018 13.00 - 15.00
08.03.2018 NEK 400, kurs i Sluttkontroll 2018 14.00 - 18.00
13.03.2018 NEK 400, kurs i Sluttkontroll 2018 14.00 - 18.00
15.03.2018 NEK 400, kurs i Sluttkontroll 2018 14.00 - 18.00
20.03.2018 Montørmøte med Infratek 2018 08.00 - 10.00
20.03.2018 Montørmøte med Infratek 2018 13.00 - 15.00
21.03.2018 Montørmøte med Infratek 2018 08.00 - 10.00
21.03.2018 Montørmøte med Infratek 2018 13.00 - 15.00
22.03.2018 Montørmøte med Infratek 2018 08.00 - 10.00
22.03.2018 Montørmøte med Infratek 2018 13.00 - 15.00
04.04.2018 NEK 400, kurs i Sluttkontroll 2018 14.00 - 18.00
05.04.2018 NEK 400, kurs i Sluttkontroll 2018 14.00 - 18.00
18.04.2018 Montørmøte med Infratek 2018 08.00 - 10.00
18.04.2018 Montørmøte med Infratek 2018 13.00 - 15.00
19.04.2018 Montørmøte med Infratek 2018 08.00 - 10.00
19.04.2018 Montørmøte med Infratek 2018 13.00 - 15.00
24.04.2018 FSE kurs 2018
Mer info...
03.05.2018 Montørmøte med Infratek 2018 08.00 - 10.00
03.05.2018 Montørmøte med Infratek 2018 13.00 - 15.00
07.05.2018 Installatørmøte - Hafslund
12.00 - 16.00 Ås Landbruksskole
08.05.2018 Montørmøte med Infratek 2018 08.00 - 10.00
08.05.2018 Montørmøte med Infratek 2018 13.00 - 15.00
09.05.2018 Personvern - Nelfo S
12.30 - 14.30 Kuben, Joakim Berge Bang
09.05.2018 FSE kurs 2018
Mer info...
15.05.2018 Montørmøte med Infratek 2018 08.00 - 10.00
15.05.2018 Montørmøte med Infratek 2018 13.00 - 15.00
16.05.2018 FSE kurs 2018
Mer info...
22.05.2018 FSE kurs 2018
Mer info...
22.05.2018
Installatørmøte - Hafslund
12.00 - 16.00
Thon Hotell Oslofjord
23.05.2018
Installatørmøte - Hafslund
12.00 - 16.00
Kuben, Oslo
24.05.2018 Montørmøte med Infratek 2018 08.00 - 10.00
24.05.2018 Montørmøte med Infratek 2018 13.00 - 15.00
31.05.2018 FSE kurs 2018
Mer info...
04.06.2018 FSE kurs 2018
Mer info...
04.06.2018 NEK 400:2018 11.00 - 15.00
Kuben, Oslo
05.06.2018 Lønnsoppgjøret 2018
12.00 - 13.30
Stanseveien 25, Ingar Tukun
07.06.2018 NEK400:2018
11.00 - 15.00
Ås Landbruksskole
07.06.2018 FSE kurs 2018
Mer info...
11.06.2018 FSE kurs 2018
Mer info...
12.06.2018 NEK400:2018 11.00 - 15.00
Kuben, Oslo
14.08.2018 NEK400:2018 11.00 - 15.00
Kuben, Oslo
15.08.2018 NEK400:2018 11.00 - 15.00
Kuben, Oslo
16.08.2018 NEK400:2018 11.00 - 15.00
Kuben, Oslo
20.-23.09.2018 Fagtur 2018

Div. Montørmøter, Infratek Elsikkerhet
Tirsdager/torsdager (8-10/13-15)
Hos medlemmet
14.08.2018 NEK kurs, Nelfo S, Morten
11.00 - 15.00
Kuben
15.08.2018 NEK kurs, Nelfo S, Morten 11.00 - 15.00
Kuben
16.08.2018 NEK kurs, Nelfo S, Morten 11.00 - 15.00
Asker konf. senter
05.09.2018 NIK + KS (muligheter)
08.00 - 11.00
Stanseveien 25, Håndverksdata
12.09.2018 Eldata, Nelfo S, Glenn Sunnbakken
08.00 - 11.00
Stanseveien 25
09.10.2018 Baskurs, Grette AS, Rolf Markussen
08.00 - 11.30
Stanseveien 25
17.10.2018 NIK + KS + FDV + IKK (bruk)
08.00 - 14.00
Stanseveien 25, Håndverksdata
24.10.2018 Norsk Standard, Grette AS
09.00 - 15.00
Filipstad brygge
08.11.2018 FEB Dok, Nelfo S, J.Hanstad
08.00 - 11.00
Stanseveien 25
November Lønnsomhetsanalyse, Nelfo S, H.Lid
12.00 - 14.00
Kuben