Kurs og aktiviteter 2018

Dato Aktivitet Tid Møtested
29.01.2018 FSE kurs 2018

05.02.2018 FSE kurs 2018

06.02.2018 FSE kurs 2018

08.02.2018 Generalforsamling

13.02.2018 Montørmøte med Infratek 2018 08.00 - 10.00
13.02.2018 Montørmøte med Infratek 2018 13.00 - 15.00
14.02.2018 FSE kurs 2018

15.02.2018 Montørmøte med Infratek 2018 08.00 - 10.00
15.02.2018 Montørmøte med Infratek 2018 13.00 - 15.00
20.02.2018 Montørmøte med Infratek 2018 08.00 - 10.00
20.02.2018 Montørmøte med Infratek 2018 13.00 - 15.00
20.02.2018 NEK 400, kurs i Sluttkontroll 2018 14.00 - 18.00
27.02.2018 NEK 400, kurs i Sluttkontroll 2018 14.00 - 18.00
08.03.2018 Montørmøte med Infratek 2018 08.00 - 10.00
08.03.2018 Montørmøte med Infratek 2018 13.00 - 15.00
08.03.2018 NEK 400, kurs i Sluttkontroll 2018 14.00 - 18.00
13.03.2018 NEK 400, kurs i Sluttkontroll 2018 14.00 - 18.00
15.03.2018 NEK 400, kurs i Sluttkontroll 2018 14.00 - 18.00
20.03.2018 Montørmøte med Infratek 2018 08.00 - 10.00
20.03.2018 Montørmøte med Infratek 2018 13.00 - 15.00
21.03.2018 Montørmøte med Infratek 2018 08.00 - 10.00
21.03.2018 Montørmøte med Infratek 2018 13.00 - 15.00
22.03.2018 Montørmøte med Infratek 2018 08.00 - 10.00
22.03.2018 Montørmøte med Infratek 2018 13.00 - 15.00
04.04.2018 NEK 400, kurs i Sluttkontroll 2018 14.00 - 18.00
05.04.2018 NEK 400, kurs i Sluttkontroll 2018 14.00 - 18.00
18.04.2018 Montørmøte med Infratek 2018 08.00 - 10.00
18.04.2018 Montørmøte med Infratek 2018 13.00 - 15.00
19.04.2018 Montørmøte med Infratek 2018 08.00 - 10.00
19.04.2018 Montørmøte med Infratek 2018 13.00 - 15.00
24.04.2018 FSE kurs 2018
Mer info...
03.05.2018 Montørmøte med Infratek 2018 08.00 - 10.00
03.05.2018 Montørmøte med Infratek 2018 13.00 - 15.00
07.05.2018 Installatørmøte - Hafslund
12.00 - 16.00 Ås Landbruksskole
08.05.2018 Montørmøte med Infratek 2018 08.00 - 10.00
08.05.2018 Montørmøte med Infratek 2018 13.00 - 15.00
09.05.2018 Personvern - Nelfo S
12.30 - 14.30 Kuben, Joakim Berge Bang
09.05.2018 FSE kurs 2018
Mer info...
15.05.2018 Montørmøte med Infratek 2018 08.00 - 10.00
15.05.2018 Montørmøte med Infratek 2018 13.00 - 15.00
16.05.2018 FSE kurs 2018
Mer info...
22.05.2018 FSE kurs 2018
Mer info...
22.05.2018
Installatørmøte - Hafslund
12.00 - 16.00
Thon Hotell Oslofjord
23.05.2018
Installatørmøte - Hafslund
12.00 - 16.00
Kuben, Oslo
24.05.2018 Montørmøte med Infratek 2018 08.00 - 10.00
24.05.2018 Montørmøte med Infratek 2018 13.00 - 15.00
31.05.2018 FSE kurs 2018
Mer info...
04.06.2018 FSE kurs 2018
Mer info...
04.06.2018 NEK 400:2018 11.00 - 15.00
Kuben, Oslo
05.06.2018 Lønnsoppgjøret 2018
12.00 - 13.30
Stanseveien 25, Ingar Tukun
07.06.2018 NEK400:2018
11.00 - 15.00
Ås Landbruksskole
07.06.2018 FSE kurs 2018
Mer info...
11.06.2018 FSE kurs 2018
Mer info...
12.06.2018 NEK400:2018 11.00 - 15.00
Kuben, Oslo
14.08.2018 NEK400:2018 11.00 - 15.00
Kuben, Oslo
15.08.2018 NEK400:2018 11.00 - 15.00
Kuben, Oslo
16.08.2018 NEK400:2018 11.00 - 15.00
Kuben, Oslo
20.-23.09.2018 Fagtur 2018