Kurs og aktiviteter 2019 (foreløpig)

Dato Aktivitet Sted Ansvarlig
Januar-juni Montør møter
hos medlemmer
Anita/ Infratek elsikkerhet
07.02.2019
Generalforsamling
Oslo Jan
19.03.2019
Bas kurs
Kuben
Ken
14.05.2019
Installatør møte
Kuben
Jan / Ken
21.05.2019
Installatør møte
Asker konf.senter
Jan / Ken
22.05.2019
Installatør møte
Studentskibnaden Ås
Jan / Ken
Juni
Lønnsoppgjør
Kuben Jan / Ken
November
Lønnsomhetsanalyse
Kuben
Jan / Ken