Motorkurs/feilsøking på motoranlegg

Frekvensomf_180.jpg Kurset passer for mekanikere og elektrikere uten vesentlige forkunnskaper om temaet, som i sitt arbeid har behov for feilsøking på motoranlegg.

Det blir fokusert på motorer, startapparater og dokumentasjon som anvendes i industri og næringsbygg.

Dette er et praktisk rettet kurs, der det blir lagt vekt på at kursdeltakerne får trening i å lese/forstå dokumentasjon og feilsøke på aktuelle anlegg.

Kursinnhold

  • Kort om asynkronmotorens oppbygning og virkemåte
  • Asynkronmotorens driftsegenskaper og feilkilder
  • Forskjellige typer asynkronmotorer
  • Dagens og gårsdagens startapparater
  • Dokumentasjon på overnevnte i henhold til NEK 144 og NEK 325
  • Feilsøking på overnevnte

Kurset er på 10 timer over to dager, fra kl. 14.00 til 18.00