Personløfter kl. A,B (lift)

Personløfter_535.jpg


Personløfterkurset inneholder opplæring i oppstilling og bruk av Tilhengermonterte og selvgående personløftere. Kurset fokuserer på typiske faremomenter ved bruk av disse personløftertypene, samt sikkerhetsdetaljer for å hindre uhell.

Etter endt opplæring skal deltakerne være i stand til å vurdere faremomenter i forbindelse med bruk av personløftere og kunne iverksette tiltak for sikker bruk av
personløfter klassene A og B.

Kurset er Praktisk/teoretisk og varer i en dag.