Varme arbeider


Varme_arbeider_250.jpg


Alt arbeid med vinkelsliper, gassdrevne apparater og åpen varme defineres som varme arbeider og krever gyldig sertifikat i varme arbeider. Kurset fokuserer på risikovurdering og forebyggende tiltak før varmt arbeid påbegynnes.

Kurset utløser sertifikat fra Norsk brannvernforening noe som er avgjørende for brannforsikringene skal gjelde.

Sertifikatet er gyldig i fem år, og må deretter fornyes.

Kurset varer en dag.