Vurderingsskjema for lærling (Lærlingens egenvurdering)


Lærlingens vurdering og statusrapport skal nå føres i SafirWeb.

Brukernavn og passord blir utlevert på opplærlingskontoret.