Fagkonsulenter i elektriker- og telekommunikasjonsfaget

Nelfo Oslo og omegn
Nelfo Oslo og omegn er den største lokalforeningen i Nelfo, med ca 260 medlemmer som sysselsetter ca 5000 montører.
Nelfo Oslo og omegn tilbyr kompetansehevende tiltak, kurs, nettverksbygging og informasjon om arbeidsmarkedet i Osloregionen. Nelfo Oslo og omegn tilpasser kursaktiviteter til medlemmenes ansatte i egne lokaler.
Nelfo Oslo og omegn har eget opplæringskontor som holder til i egne lokaler i Stanseveien på Grorud i Oslo. Foreningen med opplæringskontoret har i dag 18 ansatte. Medlemsbedriftene sysselsetter i dag ca 1000 lærlinger som får deler av sin praktiske og teoretiske opplæring i våre lokaler.Nelfo Oslo og omegn søker fagkonsulenter i elektriker- og telekommunikasjonsfaget.

Vi har hatt en jevn økning i inntaket av lærlinger, og derfor trenger vi økt bemanning. Vi ønsker en med fagbrev elektriker/Gr L og en med fagbrev telekommunikasjon/Gr.S og som i tillegg har fagskole eller annen relevant utdannelse.

Det vil være fordel med pedagogisk erfaring/utdanning, men ikke en nødvendighet.

Spesielle gode personlige egenskaper kan kompensere for høyere utdanning. Personen vi ønsker må være god til å kommunisere med ungdom og være glad i/trives med å stå i klasserommet og undervise/instruere.

Han eller hun må være åpen og interessert i den teknologiske utviklingen i samfunnet. Vi legger til rette hvis man ønsker å videreutdanne seg i fag som er relevante for stillingen.


Arbeidet vil i hovedsak bestå i opplæring av våre medlemmers lærlinger og fagarbeidere.
Slik som:

  • Undervise lærlinger og fagarbeidere i henhold til gjeldende lære-/kursplaner.
  • Videreutvikle undervisningsunderlag og modeller som brukes i opplæringen.
  • Utvikle og avholde kurs for medlemsbedriftene i relevante temaer.
  • Oppfølging av medlemsbedrifter og lærlinger.

Kontoret er godkjent innenfor fagene; elektriker, telekommunikasjon, IKT-service og kulde- og varmepumpefaget.

Tiltredelse: Etter nærmere avtale.
Søknadsfrist: 1.3.2020


For nærmere informasjon, ta kontakt med:

Kjetil Thorsen
Faglig leder
22918316 /90083216
kjetil.thorsen@nelfo-oslo.no


Jan Jamessen
Daglig leder
22918324/90600989
Jan.jamessen@nelfo-oslo.noPublisert 21.01.2020