Hvem kan bli medlemmer?

Medlemskap i Nelfo

Alle installasjonsvirksomheter og andre bedrifter som driver virksomhet med tilknytning til elektronæringen. Medlemskap i Nelfo Oslo og omegn knyttes til bedriftstilhørighet i Oslo, Follo, Asker eller Bærum. Medlemskap i Nelfo innbefatter obligatorisk medlemskap i lokalforeningen og NHO.

Medlemskap i opplæringskontoret

Alle installasjonsvirksomheter og andre bedrifter som driver opplæringsvirksomhet med tilknytning til elektro og telekommunikasjon. Medlemskap til Nelfo Oslo og omegns opplæringskontor knyttes til bedrifter med lærlinger som skal føres frem til fagprøve i Oslo, Follo, Asker eller Bærum. Medlemskap i Nelfo Oslo og omegns opplæringskontor betinger ikke medlemskap i Nelfo. Opplæringskontoret er finansiert ved hjelp av offentlige tilskudd.

Kontingent for medlemskap i Nelfo Oslo og omegn

Kontingent og avgift var basert på medlemmenes lønnsoppgave innsendt til Nelfo sentralt.

Kontingent medlemsservice Nelfo Oslo og omegn:

Lønnsgrunnlag fra kr 0 til 3 mill: Kr 3.000,-

Lønnsgrunnlag fra 3 mill til 20 mill: 1 ‰ av lønnsgrunnlag i lokal kontingent

Lønnsgrunnlag over 20 mill: Kr 20.000,-

For nye medlemmer som ikke fikk sendt inn lønnsoppgaven er kontingent og avgift beregnet etter skjønn.

Kontingent opplæringskontoret:

Kr. 500,- for bedrifter med medlemskap både i Nelfo Oslo og omegn og opplæringskontoret, kr. 3000,- for bedrifter med medlemskap kun i opplæringskontoret. Opplæringskontoret er finansiert av lærlingetilskudd. Overskudd av tilskuddet tilbakeføres medlemmene.