Innstilling 2019

Til generalforsamlingen i Nelfo Oslo og omegn 2018

Fra valgkomiteen i Nelfo Oslo og omegn:

Bjørn Fagerli, Asker Elektriske AS
Bård A. Nielsen, Oneco AS
Erik B. Hansen, DE Elektro AS

Valgkomiteen har følgende innstilling til styre for året 2019.

Rolle:

Navn:

Fra selskap:

Velges for:

Styreleder

Ole Christian Skarby

Hako Elektro AS

1 år

Styremedlem

Lars Kjensli

Bravida Norge AS

Ikke på valg

Styremedlem

Odd-Inge Eiklid

Eiklid & Ekdahl Elektro AS

Ikke på valg

Styremedlem

Øivind Branæs

Røa Elektriske

Velges for 2 år

Styremedlem

Rune Christiansen

Leithe & Christiansen

Velges for 2 år

Varamedlem

Christian Mo

GK-Elektro

1 år

Varamedlem

Thomas Kristiansen

Elektrokompetanse AS

1 år

Varamedlem

Runar Grøttumsbråten

Lefdal Installasjon AS

1 år


En av styrets medlemmer er utvalgsformann i arbeidsutvalget for opplæringskontoret jf vedtektenes § 6. Lars Kjensli har hatt denne plassen i 2018.

Styreleder velges for 1 år av gangen. De øvrige styremedlemmene velges for 2 år av gangen, slik at to styremedlemmer er på valg hvert år. Varamedlemmer velges for 1 år av gangen § 4.