Nyhetsarkiv

Installatører og maskinforskriften

Det kan være tvil om installatørens rolle i forbindelse med maskinleveransen selv om dette er definert i maskinforskriften og i DSB´s kommentarer i Elsikkerhet.


Det er viktig at installatøren avklarer rollen sin i slike leveranser. Installatøren kan bli maskinleverandør med de forpliktelser dette fører meg seg. Nelfo har forsøkte å avklare dette i vedlegget under:

140911_installatorens_rolle_i_forhold_til_maskinleveranser.pdf

 


Publisert 17.09.2014

Kurs i NIK (Nelfo Interkontroll)


Til medlemmer!

Vi arrangerer et "morgen kurs" i hvordan bruke NIK (Nelfo Interkontroll) i din bedrift.
Kursleder blir Arild Tønsberg fra Profsys.

Agenda for kurset:
- etablering av ditt eget interne HMS system
- legge inn alle ansatte i basen med kurs, opplæring, verktøy, servicebil, pårørende etc.
- hvordan forberede seg til revisjon når tilsynet kommer på besøk

NB! Ta gjerne med din egen PC / nettbrett (Vi har trådløst nett)

Sted:
Nelfo Oslo og omegn, Stanseveien 25 (Opplæringskontoret, rom 4)
Tid:
13.september 2016, Klokken 08.00 -12.00
Pris:
Pris pr. hode kr. 0,-

Påmelding: (fullført)

Publisert 25.08.2016


Liftkurs_340.jpg

Personløfterkurs, fredag 11.12.2015


Sted:

Kuben Yrkesarena, rom 2110, trappeløp A.

Tid:
Fredag 11. desember 2015, kl. 08.00-15.00

(Fullført)


Publisert 03.11.2015


Kurs i varme arbeider, mandag 30.11.2015


Sted:
Kuben yrkesarena
, rom 2110, 2. etg, trappeløp A

 

Tid:
Mandag 30. november 2015 kl. 08:00 - 15:00

(Fullført)


Publisert 04.11.2015

Vi gratulerer entreprenøren Caverion med Oslo kommunes fagopplæringspris 2014.

 


Publisert 03.12.2014

Mandag 19. august åpnet dørene på Kuben yrkesarena.

Yrkesarenaen innholder Kuben videregående skole, Fagskolen i Oslo, Lærlingesentret for byggfag, samt Kuben kurs- og teknologisentret.

 

Publisert 21.08.2013

Publisert 29.04.2011

Den nye pensjonsreformen - konferanse

Kjære medlemsbedrifter i NELFO Oslo og Omegn

Norsk Teknologi sin konferanse ang. den nye pensjonsreformen ble avlyst på Gardemoen, men siden det var mange fra Oslo som meldt seg , arrangerer Nelfo Oslo og Omegn en egen for våre medlemmer i NHO-bygget på Majorstuen

mandag 30 mai kl. 13.00-15.30.Hva betyr den nye pensjonsreformen og ny modell for AFP for NELFOs medlemsbedrifter? Det kan bli dyrt og ikke kjenne til konsekvensene av pensjonsreformen.NELFO Oslo og Omegn inviterer til konferanse med temaet pensjon den Store endringer

mandag 30 mai kl. 13.00-15.30 i NHO-bygget, Middelthunsgate 27, styrerom 2 etg.

(parkering ved frognerbadet evt. Parkeringshus i nærheten)

Pensjonsreformen medfører store endringer i det norske pensjonssystemet. Et hovedmål med reformen er at det skal lønne seg å jobbe lenger. Uttaksreglene er derfor gjort mer fleksible for den enkelte.
Dette vil medføre at noen av seniorene i bedriften vil stå overfor nye valg.

Konsekvenser for arbeidsgiverne


De nye endringene i lovverket er noe som alle arbeidsgivere nå må sette seg inn i. Dette vil få store konsekvenser både for arbeidstakere og arbeidsgivere.

Lær mer på pensjonsdagen

Kurs i branntetting

Tidspunkt:
24.02.2011, 08.00-15.00 (avlyst)

Pris: Etter avtale/ 1000 NOK (medlemmer)

Sted: Aasta Hansteens vei 2-4,
Fossum Fagprøvestasjon, Stovner i Oslo.

Se egen artikkel i fagtidsskriftet Firesafenytt:

Publisert 11.01.2011

Publisert 28.10.2010

Stolte vinnere av Yrkes-NM 2010 på Lillehammer

 Liftkurs_340.jpg

Personløfterkurs

kl. A, B og C (lift)

Tidspunkt:
27.10.2010, 08.00-15.00 (fullført)

Pris: Etter avtale/ 1350 NOK (medlemmer)

Sted: Aasta Hansteens vei 2-4,
Fossum Fagprøvestasjon, Stovner i Oslo.

Publisert 25.05.2010

Opplæringskontoret til NELFO Oslo og Omegn gratulerer Martin Bekken Strøm og Gulbrandsen & Olimb AS.Martin Bekken Strøm fikk 20. mai utdelt fagprøvemedalje i Oslo Rådhus. Medaljen blir hvert år tildelt en kandidat som viser kunnskap og evner utover det vanlige. Martin fikk, som eneste kandidat, karakteren 6 til tverrfaglig eksamen i elektrikerfaget. Praktisk del av fagprøven ble tildelt karakteren "meget tilfredsstillende". Prøvenemnda presiserer at kvaliteten på prøvearbeidet var langt over det som normalt løser ut denne karakteren.

Martin Bekken Strøm har hatt sin læretid i firma Gulbrandsen & Olimb AS og sin lærekontrakt hos Opplæringskontoret til NELFO Oslo og Omegn.

NELFO Oslo og Omegn ønsker Martin lykke til videre i karrieren.

Publisert 26.03.2010

Kurs i offentlige anskaffelser

19 april kl. 11.30 - 16.00 i Fridtjof Nansensvei 19, Majorstuen, har vi et innføringskurs i off. anskaffelser av adv. Harald Fosse hos Grette.

Kurset vil ta for seg sentrale bestemmelser i forskriftene, vinklet praktisk med eksempler.


Les mer...

Publisert 26.03.2010

Regler om oppbevaring av gass, herunder propan.

Privatpersoner har lov til å oppbevare maks 2 stk. 11kg gass hjemme. Gass skal fortrinnsvis oppbevares utendørs eller på ventilert sted, og aldri under bakkeplan, som i kjellere eller lignende.

Propan kan oppbevares i en servicebil, da i egnet brakett, stående. Bilen må i så fall merkes med varselskilt som vist på bildet. En bil med gass om bord, må ikke kjøres ned under bakkeplan.
Alle montører som tar kurs i Varme arbeider hos NELFO Oslo og Omegn, vil nå får utdelt et slikt varselskilt til å feste på sine servicebiler.

Publisert 09.11.2009

Utdanningsvalg 10. klasse

På forespørsel fra utdanningsetaten i Oslo har NELFO Oslo og Omegn gitt ungdomskoleelevene hjelp i sitt karrierevalg.


14.05.2009

NELFO Oslo og Omegn tar brannvern på alvor


NELFO Oslo og Omegn har sammen med brannsikringsfirmaet Firesafe utviklet et kurs i branntetting.

Se egen artikkel i fagtidsskriftet Firesafenytt:

side_22_fra_fs_nytt2009.pdf

01.02.2008

NM 2008

ForsideBilde1_240.jpg

NELFO Oslo og Omegn vil oppfordre lærlinger/unge fagarbeidere i våre medlemsbedrifter til å delta på uttakskonkurransen til NM.
I 2006 fikk Siemens Oslo norgesmesteren, håper dere vil gi dem konkurranse i 2008.

Les mer om NM 2008...

07.12.2007

Opplæringsprisen for 2007 gikk til ett av NELFO Oslo og Omegn sine medlemmer


I begrunnelsen for tildelingen heter det:

"Ingeniør Hans Becker AS evne til å se opplæringen i et større perspektiv og til å ta et større samfunnsansvar.
Ingeniør Hans Becker AS har vist samfunnsansvar og engasjement som går langt utover det som kan kreves av en opplæringsbedrift. Bedriften har tatt vare på ungdom som har vært i vanskelige situasjoner, og fulgt opp både foreldre og foresatte på en forbildelig måte. Kandidater som tidvis har krevd store ressurser i kortere eller lengre perioder grunnet personlige forhold har fått hjelp og støtte hos de ansvarlige og ansatte i bedriften. Firma har vist årvåkenhet og kreativitet i forholdt til å hente hjelp og veiledning fra både PP-tjeneste, fastlege og øvrig støtteapparat. Anstrengelsene har overraskende ofte gitt gode resultater. Mange av de som i sin tid fikk en ny mulighet har i ettertid jobbet som fagarbeidere i bedriften en årrekke."