NYHETSARKIV

Installatører og maskinforskriften

Det kan være tvil om installatørens rolle i forbindelse med maskinleveransen selv om dette er definert i maskinforskriften og i DSB´s kommentarer i Elsikkerhet.


Det er viktig at installatøren avklarer rollen sin i slike leveranser. Installatøren kan bli maskinleverandør med de forpliktelser dette fører meg seg. Nelfo har forsøkte å avklare dette i vedlegget under:

140911_installatorens_rolle_i_forhold_til_maskinleveranser.pdf

Publisert 17.09.2014

Kurs i NIK (Nelfo Interkontroll)


Til medlemmer!

Vi arrangerer et "morgen kurs" i hvordan bruke NIK (Nelfo Interkontroll) i din bedrift.
Kursleder blir Arild Tønsberg fra Profsys.

Agenda for kurset:
- etablering av ditt eget interne HMS system
- legge inn alle ansatte i basen med kurs, opplæring, verktøy, servicebil, pårørende etc.
- hvordan forberede seg til revisjon når tilsynet kommer på besøk

NB! Ta gjerne med din egen PC / nettbrett (Vi har trådløst nett)

Sted:
Nelfo Oslo og omegn, Stanseveien 25 (Opplæringskontoret, rom 4)
Tid:
13.september 2016, Klokken 08.00 -12.00
Pris:
Pris pr. hode kr. 0,-

Påmelding: (fullført)

Publisert 25.08.2016


Liftkurs_340.jpg

Personløfterkurs, fredag 11.12.2015


Sted:

Kuben Yrkesarena, rom 2110, trappeløp A.

Tid:
Fredag 11. desember 2015, kl. 08.00-15.00

(Fullført)


Publisert 03.11.2015

Kurs i varme arbeider, mandag 30.11.2015


Sted:
Kuben yrkesarena
, rom 2110, 2. etg, trappeløp A


Tid:
Mandag 30. november 2015 kl. 08:00 - 15:00

(Fullført)


Publisert 04.11.2015

Vi gratulerer entreprenøren Caverion med Oslo kommunes fagopplæringspris 2014.

Les artikkel i aftenposten:

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/De-har-fatt-sjansen-gjennom-arets-larlingebedrift-7770254.html


Publisert 03.12.2014

Invitasjonen til vårt årlige møte med
Hafslund, sakkyndige selskaper og DSB

Påmelding, se nederst på siden.

Foreløpig agenda:

 • Teknisk kundestøtte informerer
 • FEK
 • 30 fraværsdager Elsikkerhet 84
 • 30 fraværsdager
 • Elsikkerhet 84
 • DSB, sanksjoner mot bedrifter uten faglig ansvarlig
 • Politianmeldelse
 • Politianmeldelse
 • Feilstatestikk
 • Hele konsesjonsområde Område 1-7 Trender Analyse fra SKS
 • Hele konsesjonsområde
 • Område 1-7
 • Trender
 • Analyse fra SKS
 • Diskusjon/ dialog
 • Feilretting Tid lukke avvik Erfaring Øivind/ Ottar Brevmaler Svarte Per - Helten (ukjent installatør)
 • Feilretting
 • Tid lukke avvik
 • Erfaring Øivind/ Ottar
 • Brevmaler
 • Svarte Per - Helten (ukjent installatør)
 • NEK 400:2014
 • Tommy signaler fra NK64 El som backup?
 • Tommy signaler fra NK64
 • El som backup?
 • Revisjon installatører
 • Kortet ned tidsløpet Tema for tilsyn OB
 • Kortet ned tidsløpet
 • Tema for tilsyn
 • OB
 • OB
 • Organisasjon

Følgende steder blir det møte:

Hotel 33, Økern - 8 april kl. 13.00 - 15.30:

Thon hotel Oslofjord, Sandvika - 10 april kl.13.00 - 15.30:

Thon hotel Ski - 23 april kl.13.00 - 15.30:

Publisert 17.03.2014

Avvikling av bruk av faks

Faks brukes mindre og mindre og vi har valgt å avvikle vår bruk av faks. Man kan derfor ikke lenger sende faks til oss.

Dokumenter kan eventuelt skannes og sendes til oss på post@nelfo-oslo.no

Publisert 21.11.2013

Mandag 19. august åpnet dørene på Kuben yrkesarena.

Yrkesarenaen innholder Kuben videregående skole, Fagskolen i Oslo, Lærlingesentret for byggfag, samt Kuben kurs- og teknologisentret.

Les mer om åpningen her:
Utdanningsetaten
Byggeindustrien

Publisert 21.08.2013


Kurs i NS 8407


Vi arrangerer kurs i NS 8407, se vedlegg: kurs_om_totalentreprise__flyer_2013.pptx

kl. 09.00 - 16.00, pris kr. 990,-


Publisert 30.04.2013

NEK 400:2010 Endringer

Tidspunkt: 25.01.2011, kl 13.30 - 17.00
Medlemspris: kr 300,-
Sted: NELFO Oslo og Omegn, Stanseveien 25, 0976 Oslo.

(Fullført)

Publisert 29.04.2011

Den nye pensjonsreformen - konferanse

Kjære medlemsbedrifter i NELFO Oslo og Omegn

Norsk Teknologi sin konferanse ang. den nye pensjonsreformen ble avlyst på Gardemoen, men siden det var mange fra Oslo som meldt seg , arrangerer Nelfo Oslo og Omegn en egen for våre medlemmer i NHO-bygget på Majorstuen

mandag 30 mai kl. 13.00-15.30.Hva betyr den nye pensjonsreformen og ny modell for AFP for NELFOs medlemsbedrifter? Det kan bli dyrt og ikke kjenne til konsekvensene av pensjonsreformen.NELFO Oslo og Omegn inviterer til konferanse med temaet pensjon den Store endringer

mandag 30 mai kl. 13.00-15.30 i NHO-bygget, Middelthunsgate 27, styrerom 2 etg.

(parkering ved frognerbadet evt. Parkeringshus i nærheten)

Pensjonsreformen medfører store endringer i det norske pensjonssystemet. Et hovedmål med reformen er at det skal lønne seg å jobbe lenger. Uttaksreglene er derfor gjort mer fleksible for den enkelte.
Dette vil medføre at noen av seniorene i bedriften vil stå overfor nye valg.

Konsekvenser for arbeidsgiverne


De nye endringene i lovverket er noe som alle arbeidsgivere nå må sette seg inn i. Dette vil få store konsekvenser både for arbeidstakere og arbeidsgivere.

Lær mer på pensjonsdagen

Kurs i branntetting

Tidspunkt:
24.02.2011, 08.00-15.00 (avlyst)

Pris: Etter avtale/ 1000 NOK (medlemmer)

Sted: Aasta Hansteens vei 2-4,
Fossum Fagprøvestasjon, Stovner i Oslo.

Se egen artikkel i fagtidsskriftet Firesafenytt:

Publisert 11.01.2011

Publisert 16.11.2010

Kurs for praksiskandidater/fagarbeidere

NELFO Oslo og Omegn har siden 1999 ført en rekke praksiskandidater og fagarbeidere frem til nytt fagbrev. Det har vært ufaglærte som ønsker fagbrev i elektrikerfaget eller telekommunikasjonsmontørfaget, eller elektrikere og telekommunikasjonsmontører som ønsker et nytt fagbrev.

NELFO Oslo og Omegn vil i 2009/2010 tilby følgende kurs for praksiskandidater:

-120 timers Vg2- kurs for elektrikere. Oppstart april 2011 og eksamen i desember samme år
pris kr. 11000, ikke medlemmer kr.14 000.

-320 timers komprimert Vg3 for elektrikere. Oppstart august/september 2011 og eksamen i mai/juni 2012, pris kr. 29500, ikke medlemmer kr. 31 000.


Kurskveldene er fra 14.00 til 18.00.

Hvis dere har spørsmål vedrørende overnevnte, vennligst ta kontakt med:

Trygve Trygstad
faglig leder

Publisert 28.10.2010

Stolte vinnere av Yrkes-NM 2010 på Lillehammer

Publisert 21.09.2010

Kurs i økonomi for ikke-økonomer

Tid: 18 - 19 november
Sted: Fridtjof Nansensvei 19, Majorstuen

For mer informasjon om kursinnhold og påmelding,

les her...

Liftkurs_340.jpg

Personløfterkurs

kl. A, B og C (lift)

Tidspunkt:
27.10.2010, 08.00-15.00 (fullført)

Pris: Etter avtale/ 1350 NOK (medlemmer)

Sted: Aasta Hansteens vei 2-4,
Fossum Fagprøvestasjon, Stovner i Oslo.

Publisert 25.05.2010

Opplæringskontoret til NELFO Oslo og Omegn gratulerer Martin Bekken Strøm og Gulbrandsen & Olimb AS.Martin Bekken Strøm fikk 20. mai utdelt fagprøvemedalje i Oslo Rådhus. Medaljen blir hvert år tildelt en kandidat som viser kunnskap og evner utover det vanlige. Martin fikk, som eneste kandidat, karakteren 6 til tverrfaglig eksamen i elektrikerfaget. Praktisk del av fagprøven ble tildelt karakteren "meget tilfredsstillende". Prøvenemnda presiserer at kvaliteten på prøvearbeidet var langt over det som normalt løser ut denne karakteren.

Martin Bekken Strøm har hatt sin læretid i firma Gulbrandsen & Olimb AS og sin lærekontrakt hos Opplæringskontoret til NELFO Oslo og Omegn.

NELFO Oslo og Omegn ønsker Martin lykke til videre i karrieren.

Publisert 26.03.2010

Kurs i offentlige anskaffelser

19 april kl. 11.30 - 16.00 i Fridtjof Nansensvei 19, Majorstuen, har vi et innføringskurs i off. anskaffelser av adv. Harald Fosse hos Grette.

Kurset vil ta for seg sentrale bestemmelser i forskriftene, vinklet praktisk med eksempler.


Les mer...

Publisert 26.03.2010

Regler om oppbevaring av gass, herunder propan.

Privatpersoner har lov til å oppbevare maks 2 stk. 11kg gass hjemme. Gass skal fortrinnsvis oppbevares utendørs eller på ventilert sted, og aldri under bakkeplan, som i kjellere eller lignende.

Propan kan oppbevares i en servicebil, da i egnet brakett, stående. Bilen må i så fall merkes med varselskilt som vist på bildet. En bil med gass om bord, må ikke kjøres ned under bakkeplan.
Alle montører som tar kurs i Varme arbeider hos NELFO Oslo og Omegn, vil nå får utdelt et slikt varselskilt til å feste på sine servicebiler.

Publisert 09.11.2009

Utdanningsvalg 10. klasse

På forespørsel fra utdanningsetaten i Oslo har NELFO Oslo og Omegn gitt ungdomskoleelevene hjelp i sitt karrierevalg.


14.05.2009

NELFO Oslo og Omegn tar brannvern på alvor


NELFO Oslo og Omegn har sammen med brannsikringsfirmaet Firesafe utviklet et kurs i branntetting.

Se egen artikkel i fagtidsskriftet Firesafenytt:

side_22_fra_fs_nytt2009.pdf

05.09.2008

Utplassering av skoleelever

Skolene i Oslo har utplassering (PF) i følgende tidsrom:

Prosjekt til fordypning i bedrift VG2 (2 uker ) , svar frist 12. september.

Ukene 41 og 42- Elvebakken, Etterstad

Ukene 43 og 44 - Bjørnholt, Sogn

Prosjekt til fordypning i bedrift VG1 (1 uke) , svarfrist 9. oktober.

Uke 45- Elvebakken, Etterstad

Oppl_bok1a.jpgDet er skolene som er ansvarlige for at elevene har bok og vet hvordan denne skal føres.


Trygve Trygstad

26.05.2008

Fagprøvemedalje til lærling hos NELFO Oslo og Omegn

MedaljeThomasDynna_80.jpg

Les mer her.

Se også bilder fra våre lærlinger som fikk utdelt fagbrev.

01.02.2008

NM 2008

ForsideBilde1_240.jpg

NELFO Oslo og Omegn vil oppfordre lærlinger/unge fagarbeidere i våre medlemsbedrifter til å delta på uttakskonkurransen til NM.
I 2006 fikk Siemens Oslo norgesmesteren, håper dere vil gi dem konkurranse i 2008.

Les mer om NM 2008...

29.01.2008

Nytt kurs i branntetting

NELFO Oslo og Omegn har sammen med brannsikringsfirmaet Firesafe utviklet et nytt kurs i branntetting.
Se egen artikkel på http://www.byggaktuelt.no/content.asp?ContentId=68356

07.12.2007

Opplæringsprisen for 2007 gikk til ett av NELFO Oslo og Omegn sine medlemmer


I begrunnelsen for tildelingen heter det:

"Ingeniør Hans Becker AS evne til å se opplæringen i et større perspektiv og til å ta et større samfunnsansvar.
Ingeniør Hans Becker AS har vist samfunnsansvar og engasjement som går langt utover det som kan kreves av en opplæringsbedrift. Bedriften har tatt vare på ungdom som har vært i vanskelige situasjoner, og fulgt opp både foreldre og foresatte på en forbildelig måte. Kandidater som tidvis har krevd store ressurser i kortere eller lengre perioder grunnet personlige forhold har fått hjelp og støtte hos de ansvarlige og ansatte i bedriften. Firma har vist årvåkenhet og kreativitet i forholdt til å hente hjelp og veiledning fra både PP-tjeneste, fastlege og øvrig støtteapparat. Anstrengelsene har overraskende ofte gitt gode resultater. Mange av de som i sin tid fikk en ny mulighet har i ettertid jobbet som fagarbeidere i bedriften en årrekke."