Om Nelfo Oslo og omegn

Nelfo Oslo og omegn ble stiftet i 1927 under navnet Oslo Autoriserte Elektriske Installatørers Forening (OIE).

Nelfo Oslo og omegn er den største lokalforeningen i Nelfo, med ca 230 medlemmer som sysselsetter ca 3000 montører.

Nelfo Oslo og omegn tilbyr kompetansehevende tiltak, nettverksbygging og informasjon om arbeidsmarkedet i Oslo regionen. Nelfo Oslo og omegn kan tilpasse kursaktiviteter til medlemmenes ansatte i egne lokaler til svært gunstige priser.

Som medlem i Nelfo Oslo og omegn kan du ta del av et aktivt og godt foreningsmiljø som gir deg fordeler igjennom faglige og sosiale nettverk. Vi arrangerer blant annet årlig Fagreise og generalforsamling hvor vi inviterer medlemmer med familie, leverandører og andre.

Nelfo Oslo og omegn har eget opplæringskontor med egne vedtekter som holder til i selveide lokaler i Stanseveien. Foreningen med opplæringskontoret har i dag 15 ansatte. Medlemsbedriftene sysselsetter i dag over 880 lærlinger (31.12.2015) som får sin opplæring i våre lokaler i Stanseveien 25.

Nelfo Oslo og omegn drifter i tillegg fagprøvestasjon som ligger på Kuben Yrkesarena.


Styre

Nelfo Oslo og omegn øverste organ er generalforsamlingen som årlig velger et styre. Styret består av:

Styreleder:
Ole Chr. Skarby - HAKO Elektro AS

Styremedlem:
Lars Kjensli - Bravida Norge AS
Odd-Inge Eiklid - Eiklid & Ekdahl Elektro AS
Øivind Branæs - Røa Elektriske AS
Christer Løken - Lysglimt AS

Vararepresentanter:
Carl-Andre Rønning - DE Elektro AS
Karsten Sommervik - Sønnico AS
Rune Christiansen - Leithe & Christiansen

Foreningen styres etter vedtekter, med Jan Jamessen som daglig leder.


Arbeidsutvalg

Nelfo Oslo og omegn opplæringskontor ledes av et eget arbeidsutvalg som består av:

Lars Kjensli - Bravida Norge AS (Utvalgsleder)
Hans Becker - Ingeniør Hans Becker AS
Dag Hesland - Caverion AS
Rune Nerland - Kolbotn Elektro AS

Opplæringskontoret styres etter vedtekter og ledes av faglig leder Kjetil Thorsen


Kontroll- og revisjonskomité

Tore Hansen - Bravida AS
Erik B. Hansen - DE-Elektro AS


Valg komité

Petter N. Welhaven - Ing. Tidemand AS
Bjørn Fagerli - Asker Elektriske AS
Bård A. Nielsen - OneCo